RESERVAT EL DRET D'ADMISIÓ

DRET A LA SALUT

LLIBERTAT D'EXPRESIÓ

CONSUMIR O SER CONSUMITS

MASSA TARD PER A SER PESSIMISTES

DRET A L'ALIMENTACIÓ

GOVERNAVILITAT?

ECONOMIA