1.1 Orientacions per a conduir la sessió a l'aula:

Busqueu més informació sobre els temes.

Compartiu situacions denunciables que conegueu en referència al tema.

Avalueu l'acció/accions presentades al vídeo de l'apartat PROPOSTA. What Would Jesus Buy.

Us animeu a crear les vostres pròpies seqüències audiovisuals per a aportar el vostre punt de vista sobre el tema? Us animeu a crear el vostre propi audiovisual? Instruccions per a crear un audiovisual d'ACSUR-Las Segovias

1.2 Propostes didàctiques per a compartir amb el grup:

Trieu un objecte i proveu d'esbrinar el seu cicle de vida:

Extracció: d'on procedeixen els materials i en quines condicions s'extreuen. Quins beneficis i quins prejudicis causen a la zona aquests recursos naturals?

Producció: on s'ha fabricat (on s'ha realitzat el muntatge dels diferents components) i en quines condicions s'ha fet? Quina petjada ecològica deixa la seva fabricació a l'entorn local?

Distribució: quin cost i quina petjada ecològica ha tingut el seu transport (també es poden valorar els costos sobre el mateix producte, especialment en el cas dels aliments)? En quines condicions treballa la persona que ens ho ven? Què en sap aquesta persona del producte i de la seva “història”?

Consum: quan us ha durat? Quantes vegades ho heu fet servir? Podríeu viure sense això? En cas afirmatiu, perquè és tan necessari això en la vostra vida? En cas negatiu, perquè us ho compreu?

Residus: sabeu si l’objecte es recicla després de la seva vida útil? On van els residus que produeix? Com es tornen a aprofitar aquests residus?

Com es podria allargar la vida dels vostres objectes a partir d’ara?

Proveu d'imaginar-vos un “dia sense comprar”? Amb quines dificultats us trobaríeu per a seguir amb la vostra activitat normal? Com podríeu salvar aquests obstacles sense haver de rascar-vos la butxaca? Us veieu capaços de provar-ho? Si us animeu a fer-ho podeu descobrir recursos interessants per a viure sense comprar (mercats de bescanvi, reciclatge de roba o mobles, iniciatives com el Banc del Temps…)

Inventeu-vos una acció d'informació/sensibilització/denuncia sobre el tema.

1.3 Font de Referència: Projecte Interferències.

Propostes d'acció individuals i col·lectives vinculades al CAPÍTOL 2 (Lliure circulació de comerç o cobdícia?) sobre comerç internacional. També hi trobareu idees per a treballar el tema i més informació per a estimular la reflexió.