Aquesta eina és una proposta didàctica d'Educació per al Desenvolupament dirigida a docents universitaris i articulada en 10 temes al voltant dels quals s'organitzen els continguts per a facilitar al màxim l'ús de l'eina. Es tracta d'una eina basada en el format vídeo, facilitant el debat i la reflexió a l'aula mitjançant el visionat d'audiovisuals. També es proporciona un ràpid accés als continguts teòrics que complementen el material audiovisual. El núvol de tags o paraules clau presenta tots els subtemes tractats a cada àrea temàtica.

Totes les seqüències audiovisuals consten de tres vídeos, amb una durada global de 20 minuts aproximadament, que estableixen un diàleg entre ells:
 
● Un vídeo de presentació, on s'exposa de manera genèrica la qüestió a tractara partir del tema desenvolupat a    l'audiovisual. Té un paper introductori o de contextualització.
● Un vídeo de contrast, que presenta el mateix tema, però d'una altra manera, sota un punt de vista més inesperat o des de la controvèrsia, per tal d'estimular la reflexió i el debat.
● Un vídeo de proposta, amb accions en positiu on s’ensenyen maneres alternatives de donar una solució a la problemàtica plantejada, bé sigui des d'una perspectiva de denúncia, d'acció individual o col·lectiva, des d'un projecte de desenvolupament sostenible o des de l'activisme creatiu.
 
       

Foto: Mark Donnelly
  A l’apartat SITUA'T s’especifica la relació dialèctica entre els vídeos. S’hi explica el perquè de l’elecció i allò que es pretén treballar amb la seqüència audiovisual. Cada vídeo va acompanyat d'una sinopsi, on es fa un resum del contingut, i també es proporciona informació sobre l'autoria. En aquest punt cal destacar que s’ha posat una atenció especial en el fet que, com a mínim una entitat social, quedi representada a cada seqüència com a font d’origen d’un dels vídeos. Aquest apartat és comú als tres videos de cada seqüència, però diferent per a cada àrea temàtica.

SABER MÉS ens remet a recursos complementaris produïts per entitats socials i materials de referència per a aprofundir en els temes treballats, divulgar recursos de qualitat que ja existeixen en matèria d'EPD i plantejar el projecte des d'una perspectiva de treball en xarxa.

PROPOSTES és un apartat que recull recomanacions per a treballar a classe i activitats generals i/o específiques de reflexió-acció-transformació. Compta amb una font de referència per a cada tema, a més d’un espai amb orientacions, recomanacions i pautes d'ús que faciliten el tractament dels temes a l'aula des de la perspectiva d'EPD. 

EPD és l'accés al marc teòric, conceptes bàsics i definició de continguts en relació a l'Educació per al Desenvolupament, educació audiovisual, educació crítica o relació entre EPD i Universitat. En aquest apartat es presenten exemples de diferents maneres d’entendre la idea de “solidaritat” per tal d’arribar a la línia editorial i de continguts del projecte.

DIFÓN ofereix la possibilitat de compartir i d’interactuar amb altres docents i entitats.