1.1 Orientacions per a conduir la sessió a l'aula:

Busqueu més informació sobre els temes.

Compartiu situacions denunciables que conegueu en referència al tema.

Avalueu l'acció/accions presentades al vídeo de l'apartat PROPOSTA. No podem pagar el deute!

Us animeu a crear les vostres pròpies seqüències audiovisuals per a aportar el vostre punt de vista sobre el tema? Us animeu a crear el vostre propi audiovisual? Instruccions per a crear un audiovisual d'ACSUR-Las Segovias.

1.2 Propostes didàctiques per treballar amb el grup:

Propostes didàctiques del projecte d'Interferències. Propostes d'acció individuals i col·lectives vinculades al CAPÍTOL 1 (No podem pagar el deute!).També hi trobareu idees per a treballar el tema i més informació per a estimular la reflexió.

1.3 Font de referència:

Web de l'Observatori del deute en la Globalització.