1.1 Orientacions per a conduir la sessió a l'aula:

Busqueu més informació sobre els temes.

Compartiu situacions denunciables que conegueu en referència al tema.

Avalueu l'acció/accions presentades al vídeo de l'apartat PROPOSTA Soñadoras.

Us animeu a crear les vostres pròpies seqüències audiovisuals per a aportar el vostre punt de vista sobre el tema? Us animeu a crear el vostre propi audiovisual? Instruccions per a crear un audiovisual d'ACSUR-Las Segovias

1.2 Propostes didàctiques per a compartir amb el grup:

Recordeu d'una manera especial algun moment, persona o activitat relacionat amb a l'escola? Proveu de treure un comú denominador d’aquests bons records. Prenent com a punt de partida aquests records, l’objectiu és treure una experiència transformadora o inspiradora de canvi relacionada amb l’educació. Quina seria una bona manera d'ensenyar o d'aprendre alguna cosa? Què ha tingut un impacte positiu en la vostra manera de ensenyar o aprendre?

El debat entre educació pública-educació privada és avui més actual que mai. Què en sabeu d'aquesta qüestió? Podeu establir un fòrum de discussió entre grups capaços de defensar una o altra opció? Com creieu que els diferents punts de vista afecten l’accés i el dret a l’educació?

Visiteu les activitats de la Campanya Mundial per a l’Educació d’Educació sense Fronteres. Comenteu les seves possibilitats.

1.3 Font de referència per a aprofundir en el tema. 

Edualter, un espai per a compartir recursos que ens permetin  seguir endavant amb el compromís amb una educació transformadora cap a un món més just.