1.1 Orientacions i recomanacions per a conduir la sessió a l'aula:

Busqueu més informació sobre els temes.

Compartiu situacions denunciables que conegueu en referència al tema.

Avalueu l'acció/accions presentades al vídeo de l'apartat PROPOSTA. Mana Kanchu

Us animeu a crear les vostres pròpies seqüències audiovisuals per a aportar el vostre punt de vista sobre el tema? Us animeu a crear el vostre propi audiovisual? Instruccions per a crear un audiovisual d'ACSUR-Las Segovia.

1.2 Propostes didàctiques per a compartir amb el grup:

Guia didàctica Manu Kanchu al blog del projecte.

10 Ways to Get Dirty: 10 senzilles maneres de sumar-se al moviment per a retornar la fertilitat als sòls de la Terra (blog del documental Dirt!). En anglès.

1.3 Font de referència:

Propostes didàctiques del projecte d'Interferències. CAPÍTOL 5 (Víctimes o botxins ecològics) sobre el deute ecològic i el canvi climàtic de la pel·lícula Interferències. També hi trobareu idees per a treballar el tema i més informació per a estimular la reflexió.