Foto: Iván David Gómez Arce
  "L’imaginari col·lectiu dels joves sobre la solidaritat i la cooperació es nodreix essencialment de les representacions que construeixen els mitjans per a ells. La publicitat és un dels gèneres més influents i a través d'ella es construeixen i reconstrueixen les idees, imatges, actituds i conductes de la gent jove sobre la solidaritat i la cooperació".

Fueyo, Quely (2008) L'imaginari col·lectiu sobre el Sud, la solidaritat i la cooperació.

El nostre punt de partida són els principis elaborats des d'ACSUR-Las Segovias, on es defensa que la comunicació és un procés per al diàleg basat en l'acció i la transformació, que permet reconstruir o potenciar el teixit social dels pobles i en el qual la participació és una eina imprescindible per al desenvolupament d'una consciència crítica solidària, que és un ingredient bàsic per a transformar la realitat.

Treballar amb l'audiovisual ens permet reduir les distàncies entre l’interior i l’exterior de l'aula, donat que és un element que forma part del quotidià del professorat i, sobretot, de l'alumnat. L'audiovisual té un paper protagonista en les nostres vides, no només representa el món que ens envolta, sinó que és capaç de construir imaginaris compartits i una cultura audiovisual que la majoria reconeixem, d'aquí el seu poder i la seva influència. Queda clar, doncs, el seu potencial com a eina transformadora i educativa. És imprescindible educar la mirada crítica, per tal de deconstruir estereotips sobre el Sud i la seva relació amb el Nord, i així reconstruir imaginaris que respectin l'alteritat com a un igual i denunciï les situacions d'injustícia.

Ens dirigim al personal docent universitari, als joves i a la ciutadania en general amb l'objectiu de col · laborar en la tasca d’incorporar l'educació crítica, l'educació per al desenvolupament humà sostenible i equitatiu, així com la visió transformadora del món des del tractament de les experiències audiovisuals que hem seleccionat i que volem compartir com a motor per a la reflexió a través d’aquesta eina.

Amb relació a l’Educació pel Desenvolupament, s’ha apostat per un apropament des d'una mirada diferent que nodreix, al mateix temps que complementa, tot allò que ja s'està treballant en aquest àmbit. La importància de no perdre la dimensió de xarxa s’observa des de múltiples nivells. Des del començament, per exemple, amb la creació d’un discurs basat en l'Educació per al Desenvolupament i recolzat en la gramàtica audiovisual, capaç de narrar i elaborar missatges de forma directa i d'acord amb la diversitat d'interpretacions, de suports mediàtics i de criteris d'aplicació.

Aprendre a mirar és incorporar un sentit crític a la construcció del llenguatge audiovisual, aprendre a deconstruir per a poder captar els missatges ocults ens ajuda a disminuir els nivells de manipulació als quals estem exposats. Aprendre a veure la realitat de manera diferent proporciona eines per a desmuntar aquesta realitat i desenvolupar una consciència crítica que ens fa més autònoms i capaços. És aquí on l'educació crítica audiovisual i l'educació coincideixen de ple, en una comunicació per al desenvolupament capaç d'analitzar la informació de manera crítica, reflexionar-hi i fer propostes de transformació útils per a la comunitat, que contribueixen al creixement personal i intel · lectual.

Per altra banda, l'Educació per al Desenvolupament permet articular un discurs crític des de l'audiovisual. S’ha adoptat aquesta lògica per tal d’elaborar un discurs audiovisual que construeixi i reprodueixi el discurs habitualment defensat des de les files de l'Educació per al Desenvolupament per tal de generar debat. La presentació dels vídeos en unitats temàtiques està plantejada, precisament, per tal de generar aquesta reflexió compartida i per tal que la seva aplicació, ja sigui dins o fora de l'aula, tingui la capacitat de provocar transformacions individuals i col·lectives

Amb l'estratègia de la comunicació audiovisual, buscant l'equilibri entre la comunicació i l'educació crítica, hem construït una eina amb vocació pedagògica que permeti abordar temes relacionats amb la desigualtat social i econòmica, a tots els nivells i des de diferents punts de vista, per tal de recollir una diversitat de mirades i maneres d’apropar-se als temes tractats. Incorporar l'audiovisual en els processos formatius enriqueix els usos de l'audiovisual en disciplines ben diverses, perquè la seva aplicació sigui igualment útil en educació, antropologia, ciències polítiques, dret, enginyeria, medicina o econòmiques.