Famílies transnacionals
Reunificació familiar
Llimbs jurídics
Codesenvolupament
Murs de la vergonya
Centres d'internament
Immigració
Deportació
Ètica empresarial
Diversitat cultural
Símbols d'identitat
Prejudicis i estereotips
Fronteres
Violència de gènere
Amazònia
Indígenes
Accés a la terra
Desforestació
Mines antipersonesMentre les mercaderies viatgen lliurement a través d'un mercat global que no coneix fronteres, milers de persones es juguen literalment el físic en l'exercici d'un dret fonamental, tal com s'explica a Los Invisibles: el dret a mouren’s lliurement per a poder millorar les nostres condicions de vida. Per altres éssers humans, com ara els pobles amazònics del documental Stranger in the forest, es tracta de resistir l'allau de visites indesitjables que no els deixen viure en pau a casa seva. Es calcula que unes 100 tribus a tot el món encara no han establert cap tipus de contacte amb l'home blanc. Són persones molt vulnerables, com els milers de deportats forçats a viatjar emmanillats i afartats de tranquil·litzants, rumb al país del qual un dia van fugir buscant un futur millor, de vegades només un futur. És el tema tractat a Lufthansa Deportation Class.