1.1 Orientacions per a conduir la sessió a l'aula:

Busqueu més informació sobre els temes.

Compartiu situacions denunciables que conegueu en referència al tema.

Avalueu l'acció/accions presentades al vídeo de l'apartat PROPOSTA Iranian we love you

Us animeu a crear les vostres pròpies seqüències audiovisuals per a aportar el vostre punt de vista sobre el tema? Us animeu a crear el vostre propi audiovisual? Instruccions per a crear un audiovisual d'ACSUR-Las Segovias


1.2 Propostes didàctiques per a compartir amb el grup:

Propostes didàctiques del projecte Interferències. Propostes d'acció individuals i col·lectives vinculades al CAPÍTOL 4 Limitant el poder de les transnacionals sobre empreses transnacionals i lobbies. També hi trobareu idees per a treballar el tema i més informació per a estimular la reflexió.


1.3 Font de referència:

Escola de Cultura de Pau