1.1 Orientacions per a conduir la sessió a l'aula:

Busqueu més informació sobre els temes.

Compartiu situacions denunciables que conegueu en referència al tema.

Avalueu l'acció/accions presentades al vídeo de l'apartat PROPOSTA: La Voz del Viento - Semillas de transición

Us animeu a crear les vostres pròpies seqüències audiovisuals  per a aportar el vostre punt de vista sobre el tema? Us animeu a crear el vostre propi audiovisual? Instruccions per a crear un audiovisual d'ACSUR-Las Segovias

1.2  Propostes didàctiques per a compartir amb el grup:

Treballa sobre la proposta de EDUALTER. El debat sobre els problemes de l’agricultura i  l’alimentació al món globalizat passa, necessàriament, per reconèixer la confrontació entre dos grans models de desenvolupament rural, un d’inspiració neoliberal i l’altre basat en l’economia familiar camperola, defensada pels principis de la Soberania Alimentària. Tots dos models es troben representats tant als països rics com als països empobrits, trencant així les clàssiques diferències Nord-Sud.

1.3 Font de referència:

Propostes didàctiques d’AlbaSud, investigaciò i comunicació per al desenvolupament