Food speculation

  Food speculation
     El pa nostre de l'especulació
Sinopsi
Trailer del documental, 7:17 minuts. Des de la crisi immobiliària de 2007, els preus globals dels aliments bàsics com els cereals o l'arrós no deixen de pujar fins assolir rècords històrics per després tornar a baixar en picat. Això no és deu només a l'augment de la demanda d'aliments dels països emergents, ni al retrocés de la producció agrícola, ni als biocombustibles o al domini de les polítiques d'exportació alimentaria en detriment del consum intern... La clau d'aquesta nova bombolla alimentària s'ha de buscar, com sempre, en les pràctiques especulatives d'un sistema financer que ha descobert que el més rentable avui és jugar amb el menjar de la gent. La jugada consisteix a oferir-se com a intermediari als petits productors i transformadors d'aliments, establint amb ells acords de compra-venda a preu fixe sota la coartada ètica de preservar-los contra les fluctuacions dels mercats i les collites.
Autoria
Curt d'animació produït l'any 2011 per l'organització alemanya WEED (World Economy, Ecology & Development).
Paren, aquí vive gente
  Paren, aquí vive gente
     Convertir el menjar en un privilegi
Sinopsi
Autoria
 
  La Voz del Viento
     Les noves Ítaques
Sinopsi
Autoria 3